Kababayang Pilipino
Login | Sign Up | Why Join?
Media
Stay up to date with the latest Kababayang Pilipino RSS Feed.
RSS Feed


Events Calendar
Google Calendar
Videos

Below are a few video clips from various Kababayang Pilipino performances and productions. 

"Pagdiriwang" - Ipasa (2015)

Kababayang Pilipino Promo – 2015

Gaano Ko Ikaw Kamahal

 

"Sa Liwasan" – Sulyap (2008)
Kuradang (Bohol)
Sayaw Sa Bangko (Pangapisan, Lingayen, Pangasinan)
Subli (Bauan, Batangas)
Tinikling (Leyte)

 

"Mindanao Tapestry" – Sulyap (2008) – Part I
Vinta (Badjao, Sulu)

 

"Mindanao Tapestry" – Sulyap (2008) – Part II
Tahing-Baila (Yakan, Basilan)
Mangalay (Linggisan)
Burong Talo (Tausog, Jolo, Sulu)
Linggisan

 

LIKHA was a special guest artist for Kababayang Pilipino of British Columbia, Canada for their annual show entitled "Pagsilang" - "Birth"  Through the years, our number of musicians have grown through our respective workshops. We are always looking for new and talented musicians.

 

Likha Pilipino Folk Ensemble and sister Dance company, Kababayang Piliipino from Vancouver, Canada showcase Filipino Folk Dance in Alamat.

 

Tadek - Sulyap (2008)
Among (Kalinga)
Bumayah (Ifugao)

 

"Padayon" (2010)

 

Copyright 2019 © Kababayang Pilipino: Cultural Performing Arts Group
Website Developed by Startupweb | Acknowledgments